Oritse Femi – Igbeyawo (Wedding)

Oritse Femi – Igbeyawo (Wedding)

BebesticBebestic in March 11, 2015

DOWNLOAD MP3

what god has joined together, let no man put asunder o
what god has joined together o, let no man put asunder o
musical taliban number one
love is a beautiful thing
fliptyce beat


ahn, ahn ahn
igbeyawo ogba gudugudu meje, a se gudugudu meje
eni bama se igbeyawo, a se gudugudu meje
tori igbeyawo ogba gudugudu meje o


oko iyawo, toju aya re
se ori iwo iyawo, gbo t’oko eh….eh o
se ounje lasiko
pon’mi lasiko
fo aso lasiko
fun ni ti bi yen lasiko
tori oun ti a gbesile oun ni omo eran gbey
oruko taba so’omo, ni’omo aje
eyi tio bimo ah bimo
gbogbowa la shi ma gbe omo jo
eh se jeje
se jeje
dakun se jeje
oko iyawo se jeje
sho ri iwo iyawo se jeje
omo nbo
ah se jeje
ah se jeje o


tori eni ba ma se igbeyawo, a se gudugudu meje
igbeyawo ogba gudugudu meje
eni ba ma se igbeyawo, a se gudugudu meje o
tori igbeyawo ogba gudugudu meje o
shori ile oko, ile eko ni
teriba fun oko, ma se gberaga
igberaga ni igbenira le o
shori baba oko, babe re ni se
iya oko, iya re ni se
ahn ahn se jeje
dakun se jeje
iyawo se jeje
omo nbo se jeje
ibeji….se jeje
ibeta….se jeje
what god has joined together, let no man put asunder
what god has joined together o, let no man put asunder


sisi yewande mori eh
gbogbo bo se’n nowo ni mori eh o
sha ma jaye ori eh
oluwa to ba eh se
alubarika loju laye yi
ko si owun bi ife laye yi
s’ope ori re, oluwa baba soro


oko iyawo….toju aya re
shori iwo iyawo, gbo t’oko eh….eh o
se ounje lasiko
pon’mi lasiko
fo aso lasiko
fun ni tibi yen lasiko
oun ti a gbesile, oun ni omo eran gbe
oruko t’aba so’mo, ni omo aje
eyi ti o bimo, a bimo
gbogbowa lashi ma gbe omo jo
eh se jeje
se jeje
dakun se jeje
oko iyawo se jeje


musical taliban number one

How to Get Free Airtime

For Promotion & Advertisement

music@mp3naija.com

Tags:

0 Comments

No comment, be the first to comment.

Leave a Comment