Flavour – Gollibe

Flavour – Gollibe

BebesticBebestic in January 28, 2015

DOWNLOAD MP3

Otego m chobalo, nwa di mma m ga-alu
E don tey I have been searching for you…chaii
Otego m chobalo, asa di mma oyoko
E don tey i have been searching for you
Fortunately o, m we funu nwata di mma
Anwuta atabeghi ya
baby na sweet pawpaw
Baby get something, lekenunu nwata nwelu something
Achara ugo nwanyi nwa bu Ugegbe onyibo

Nwata makata mma le le…..makata makata
Iye eh…..makata makata
Omakata mma eh…..makata makata nwata di mma
I say nwata makata mma le le…..makata makata
Iye eh o…..makata makata….ololo olooo….makata makata nwata di mmaNwata makata mma le le…..makata makata
Omakata mma eh…..makata makata
Iye eh…..makata makata
nwata di mma
I say nwata makata mma le le…..makata makata
Omakata mma…..makata makata
Iye eh o…..makata makata
nwata di mma

Golibe golibe
Your mama born you well
Golibe yoyoyo e
Nwata golibe
Ugegbemuo golibe na mama gi musiri gi ike
Golibe yoyoyo e mma si na chi

Baby get something, lekenunu nwata nwere something
Anwuta atabeghi ya
baby na sweet pawpaw
Baby get something, lekenunu nwata nwere something
Achalu ugo nwanyi nwa bu Ugegbe onyibo

Nwata makata mma le le…..makata makata
Iye eh…..makata makata
Omakata mma eh…..makata makata nwata di mma
I say nwata makata mma le le…..makata makata
Iye eh…..makata makata
ololo ololo o…..makata makata nwata di mmaNwata makata mma le le…..makata makata
Omakata mma eh…..makata makata
Iye eh…..makata makata nwata di mma
I say nwata makata mma le le…..makata makata
Iye eh o…..makata makata….nwata makata mma…..makata makata nwata di mma

Baby get something, lekenunu nwata nwere something
Anwuta atabeghi ya
baby na sweet paw paw
Baby get something, lekenunu nwata nwere something
Achalu ugo nwanyi nwa bu Ugegbe onyibo

Nwata makata mma le le…..makata makata
Iye eh…..makata makata
Omakata mma eh…..makata makata
nwata di mma
I say nwata makata mma le le…..makata makata
Iye eh…..makata makata
ololo olo oo…..makata makata
nwata di mma

Nwata makata mma le le…..makata makata
Omakata mma eh…..makata makata
Iye eh…..makata makata
nwata di mma
I say nwata makata mma le le…..makata makata
Iye eh o…..makata makata
nwata makata lololo…..makata makata

How to Get Free Airtime

For Promotion & Advertisement

music@mp3naija.com

Tags:

0 Comments

No comment, be the first to comment.

Leave a Comment